Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:04:07

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:04:33

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:04:38

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 400.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:05:27

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 400.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:05:48

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 400.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:06:31

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 400.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:06:35

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 400.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:06:55

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/1250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 400.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:07:29


5D Mark IV / 5D Mark 4 / 오막포

Tamron SP 150-600 G2 / 150-600g2 / 150600g2

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 600.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2017:04:08 15:47:36

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 600.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2017:04:08 15:47:36

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 213.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2017:04:08 15:47:49

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:04:08 15:48:32

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:04:08 15:48:33

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:04:08 15:48:48

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:04:08 15:49:13

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 213.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2017:04:08 15:50:38

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 329.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:01:58

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 500.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:02:03

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 600.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:02:09

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/160sec | F/8.0 | 0.00 EV | 600.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:02:30

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 600.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:02:51

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 600.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2017:04:08 16:03:00


5D Mark IV / 5D Mark 4 / 오막포

Tamron SP 150-600mm G2 / 150-600g2 / 150600g2

2016. 10. 04


광운대 축제


홍진영 직찍


Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | -1.00 EV | 200.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2016:10:04 18:27:14

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | -1.00 EV | 200.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2016:10:04 18:27:24

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | -1.00 EV | 200.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2016:10:04 18:28:22

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | -1.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2016:10:04 18:28:58

Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | -1.00 EV | 200.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2016:10:04 18:29:26


2016. 09. 27


홍진영 직찍


평창 동계올림픽 특집 공개방송 싱글벙글쇼


Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2016:09:27 13:24:05Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2016:09:27 13:25:33Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2016:09:27 13:31:03Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2016:09:27 13:31:05Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:09:27 13:31:06Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:09:27 13:31:06Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2016:09:27 13:31:07Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2016:09:27 13:31:08Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2016:09:27 13:32:47Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2016:09:27 13:34:26Canon EOS 5D Mark IV


Canon EF 70-200mm F2.8L IS II USM

2016. 09. 22


제 20회 과천 누리마 축제


초대가수 홍진영 직찍


Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:09:22 21:02:34Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:09:22 21:02:35Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 145.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:09:22 21:02:46Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2016:09:22 21:03:11Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2016:09:22 21:03:28Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2016:09:22 21:03:39Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2016:09:22 21:03:53


Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2016:09:22 21:04:44Canon | Canon EOS 5D Mark IV | Manual | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2016:09:22 21:05:37


Canon EOS 5D Mark IV

Canon EF 70-200mm F2.8L IS II USM


홍진영 직찍 오막포 새아빠

2016. 05. 29


Canon EOS 6D


Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD / 탐아빠유튜브에서도 만나보실 수 있습니다


안양 스마일맘 페스티벌


홍진영


Canon | Canon EOS 6D | Manual | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:48:33

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:48:51

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 134.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:48:58

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 134.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:48:58

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 134.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:49:00

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 134.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:49:00

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 134.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:49:11

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 134.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:49:40

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:49:53

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | +1.67 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:53:57

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | +1.67 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:04

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | +1.67 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:04

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/2.8 | +1.67 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:05

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:37

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:38

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:38

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:55

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:55

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:55

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:56

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:56

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:57

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:54:58

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:58:40

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:06

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:14

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:14

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:15

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:16

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:16

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:18

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:29

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:29

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:30

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:33

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:33

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:34

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:37

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:38

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:41

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:41

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:43

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:44

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:45

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:46

Canon | Canon EOS 6D | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:05:29 20:59:48


  1. Favicon of https://atvboxtutorial.tistory.com BlogIcon 호빵멘 2016.11.25 03:58 신고

    홍블리님과 너무 잘 어울리는 핑크색 무대 의상이네요
    사진이 너무 이뻐요

+ Recent posts